ESF File

? Cách mở file .ESF? Những phần mềm mở file .ESF và sửa file lỗi. Convert Binary ESF file sang định dạng khác.

.ESF File Extension

   
File name ESF File
File Type Password Manager Container File
Nhà phát triển Steganos
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .ESF là file gì?

ESF là Encoded Files - Password Manager Container File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Steganos.

Mã hóa tập tin chứa mà các cửa hàng mật khẩu được tạo ra bởi Privacy Suite hoặc quản lý mật khẩu, chương trình bảo mật phát triển bởi Steganos; cho phép người dùng truy cập vào tất cả các tài khoản trực tuyến của họ với một mật khẩu.

What is a ESF file?

Encrypted container file that stores passwords created by Privacy Suite or Password Manager, security programs developed by Steganos; allows users to access all of their online accounts with one password.

Cách mở .ESF file

Để mở file .ESF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESF do người dùng đóng góp.

  • Steganos Privacy Suite
  • Steganos Password Manager
  • Steganos Password Manager
  • ENDECSET Application
  • PRANO Projektantrag Online

Chuyển đổi file .ESF

File .ESF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *