ESF File

ESF là Encoded Files - Password Manager Container File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Steganos.

.ESF File Extension

   
File name ESF File
File Type Password Manager Container File
Nhà phát triển Steganos
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .ESF là file gì?

ESF là Encoded Files - Password Manager Container File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Steganos.

Mã hóa tập tin chứa mà các cửa hàng mật khẩu được tạo ra bởi Privacy Suite hoặc quản lý mật khẩu, chương trình bảo mật phát triển bởi Steganos; cho phép người dùng truy cập vào tất cả các tài khoản trực tuyến của họ với một mật khẩu.

What is a ESF file?

Encrypted container file that stores passwords created by Privacy Suite or Password Manager, security programs developed by Steganos; allows users to access all of their online accounts with one password.

Phần mềm mở file .ESF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESF do filegi.com tổng hợp.

  • Steganos Privacy Suite
  • Steganos Password Manager
  • Steganos Password Manager
  • ENDECSET Application
  • PRANO Projektantrag Online

Chuyển đổi file .ESF

           

File .ESF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *