ESH File

ESH là Executable Files - Extended Shell Batch File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.ESH File Extension

   
File name ESH File
File Type Extended Shell Batch File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ESH là file gì?

ESH là Executable Files - Extended Shell Batch File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

file văn bản DOS có chứa một loạt các lệnh được thực hiện theo thứ tự; ví dụ, có thể chứa một danh sách các hướng dẫn và quy trình được chạy trong quá trình khởi động của máy tính.

What is a ESH file?

DOS text file containing a series of commands to be executed in order; for example, may contain a list of instructions and processes to be run during the computer's boot process.

Phần mềm mở file .ESH

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESH do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ESH

           

File .ESH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *