ESH File

? Cách mở file .ESH? Những phần mềm mở file .ESH và sửa file lỗi. Convert N/A ESH file sang định dạng khác.

.ESH File Extension

   
File name ESH File
File Type Extended Shell Batch File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ESH là file gì?

ESH là Executable Files - Extended Shell Batch File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

file văn bản DOS có chứa một loạt các lệnh được thực hiện theo thứ tự; ví dụ, có thể chứa một danh sách các hướng dẫn và quy trình được chạy trong quá trình khởi động của máy tính.

What is a ESH file?

DOS text file containing a series of commands to be executed in order; for example, may contain a list of instructions and processes to be run during the computer's boot process.

Cách mở .ESH file

Để mở file .ESH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESH do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ESH

File .ESH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *