ESLOCK File

? Cách mở file .ESLOCK? Những phần mềm mở file .ESLOCK và sửa file lỗi. Convert N/A ESLOCK file sang định dạng khác.

.ESLOCK File Extension

   
File name ESLOCK File
File Type ES File Explorer File Manager Encrypted File
Nhà phát triển ES APP Group
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (38 Bình chọn)

File .ESLOCK là file gì?

ESLOCK là Encoded Files - ES File Explorer File Manager Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ES APP Group.

Hồ ESLOCK là một tập tin mã hóa được tạo ra bởi ES File Manager File Explorer, một ứng dụng tập tin quản lý Android. Nó lưu trữ một tập tin, chẳng hạn như một hình ảnh .JPG hoặc tài liệu XLSX, mà đã bị khóa và mã hóa bởi người sử dụng để bảo vệ nội dung của nó.

What is a ESLOCK file?

An ESLOCK file is an encrypted file created by ES File Explorer File Manager, an Android file managing app. It stores a file, such as a .JPG image or .XLSX document, that has been locked and encrypted by the user to protect its contents.

Cách mở .ESLOCK file

Để mở file .ESLOCK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESLOCK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESLOCK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESLOCK do người dùng đóng góp.

  • Roosters Lab ESLock File Recovery

Chuyển đổi file .ESLOCK

File .ESLOCK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *