ESPROJ File

? Cách mở file .ESPROJ? Những phần mềm mở file .ESPROJ và sửa file lỗi. Convert Binary ESPROJ file sang định dạng khác.

.ESPROJ File Extension

   
File name ESPROJ File
File Type Espresso Project File
Nhà phát triển MacRabbit
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ESPROJ là file gì?

ESPROJ là Web Files - Espresso Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MacRabbit.

dự án trang web được tạo bởi Espresso, một chương trình máy Mac sử dụng để tạo các trang web và chỉnh sửa mã nguồn; tiết kiệm một danh sách các tập tin có liên quan cho dự án trang web, cũng như các thiết lập xuất bản máy chủ và sở thích của người dùng khác.

What is a ESPROJ file?

Website project created by Espresso, a Mac program used for creating webpages and editing source code; saves a list of related files for the website project, as well as server publishing settings and other user preferences.

Cách mở .ESPROJ file

Để mở file .ESPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESPROJ do người dùng đóng góp.

  • MacRabbit Espresso

Chuyển đổi file .ESPROJ

File .ESPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *