ESQ File

? Cách mở file .ESQ? Những phần mềm mở file .ESQ và sửa file lỗi. Convert N/A ESQ file sang định dạng khác.

.ESQ File Extension

   
File name ESQ File
File Type Embroidery Sequence File
Nhà phát triển VSM Group
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .ESQ là file gì?

ESQ là Data Files - Embroidery Sequence File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi VSM Group.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi máy thêu Pfaff; tiết kiệm tham chiếu đến nhiều file .EMB thêu, nhưng không chứa thêu thiết kế tự; lưu trữ thông tin như vị trí hoop cho các mẫu thiết kế; cho phép thiết kế được giải trình tự từng người một.

What is a ESQ file?

Data file created by Pfaff embroidery machines; saves references to multiple .EMB embroidery files, but does not contain the embroidery designs themselves; stores information such as the hoop placement for the designs; allows designs to be sequenced one after another.

Cách mở .ESQ file

Để mở file .ESQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESQ do người dùng đóng góp.

  • VSM Group creative 3D Suite
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ESQ

File .ESQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *