ESS File

? Cách mở file .ESS? Những phần mềm mở file .ESS và sửa file lỗi. Convert Binary ESS file sang định dạng khác.

.ESS File Extension

   
File name ESS File
File Type 1The Elder Scrolls Saved Game
Nhà phát triển Bethesda Softworks
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (17 Bình chọn)

File .ESS là file gì?

ESS là Game Files - 1The Elder Scrolls Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bethesda Softworks.

save game được tạo ra bởi The Elder Scrolls (TES) người đầu tiên vai trò-chơi trò chơi, bao gồm cả Skyrim (TES 5), Oblivion (TES 4), và Morrowind (TES 3); lưu trữ các tiến bộ trò chơi cho các nhiệm vụ cũng như mức độ và các mặt hàng của nhân vật; cũng giúp tiết kiệm thời gian chơi.

What is a ESS file?

Saved game created by The Elder Scrolls (TES) first person role-playing games, including Skyrim (TES 5), Oblivion (TES 4), and Morrowind (TES 3); stores the game progress for quests as well as the character's level and items; also saves the play time.

Cách mở .ESS file

Để mở file .ESS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESS do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • The Elder Scrolls V - Skyrim
  • The Elder Scrolls V - Skyrim
  • Media Player Classic
  • WinSig Application
  • E.S.S
  • E.S.S

Chuyển đổi file .ESS

File .ESS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *