EST File

EST là GIS Files - 1Streets & Trips Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.EST File Extension

   
File name EST File
File Type 1Streets & Trips Map File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (8 Bình chọn)

File .EST là file gì?

EST là GIS Files - 1Streets & Trips Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Bản đồ tập tin được lưu bởi Streets & Trips phần mềm du lịch và bản đồ; bao gồm bản đồ đường phố và địa điểm cũng như xem bản đồ, phong cách, và cài đặt phông chữ; cũng có thể lưu trữ các tuyến đường tùy chỉnh, đối tượng vẽ, đinh ghim (đối với đánh dấu vị trí), và các biểu tượng tùy chỉnh.

What is a EST file?

Map file saved by Streets & Trips travel and mapping software; includes street maps and locations as well as map view, style, and font settings; can also store custom routes, drawing objects, pushpins (for marking locations), and custom symbols.

Phần mềm mở file .EST

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EST do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft MapPoint
  • CX-Thermo
  • CX-Thermo
  • ITN Converter
  • ACS2000
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .EST

           

File .EST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *