ETA File

ETA là GIS Files - Google Earth Placemark File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Google.

.ETA File Extension

   
File name ETA File
File Type Google Earth Placemark File
Nhà phát triển Google
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .ETA là file gì?

ETA là GIS Files - Google Earth Placemark File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Google.

Nộp tạo bởi Google Earth, một chương trình lập bản đồ toàn cầu; chứa một dấu hiệu cho một vị trí trên thế giới được xác định bởi kinh độ, vĩ độ, phóng to, xoay và nghiêng; cung cấp cho người dùng với một cái nhìn chi phí của địa điểm.

What is a ETA file?

File created by Google Earth, a global mapping program; contains a marker for a location in the world specified by longitude, latitude, zoom, rotation, and tilt; provides users with an overhead view of the location.

Phần mềm mở file .ETA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ETA do filegi.com tổng hợp.

  • Google Earth
  • Google Desktop
  • Google Desktop
  • Digg's Top Stories Plugin
  • DuToanEta
  • McAfee SecurityCenter
  • McAfee SecurityCenter

Chuyển đổi file .ETA

           

File .ETA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *