ETD File

? Cách mở file .ETD? Những phần mềm mở file .ETD và sửa file lỗi. Convert Binary ETD file sang định dạng khác.

.ETD File Extension

   
File name ETD File
File Type Adobe Reader EBX Transfer Data File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (6 Bình chọn)

File .ETD là file gì?

ETD là eBook Files - Adobe Reader EBX Transfer Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Reader, một chương trình cho phép người dùng xem file .PDF và ebook đọc; chứa dữ liệu cho phép Adobe Reader để tải về một eBook; dùng để cung cấp một cơ chế an toàn để tải ebook mà không vi phạm quyền tác giả hoặc gây sách được phân phối bất hợp pháp.

What is a ETD file?

File used by Adobe Reader, a program that allows users to view .PDF files and read eBooks; contains data that allows Adobe Reader to download an eBook; used to provide a secure mechanism for downloading eBooks without violating copyrights or causing books to be illegally distributed.

Cách mở .ETD file

Để mở file .ETD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ETD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ETD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ETD do người dùng đóng góp.

  • Adobe Digital Editions
  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Acrobat DC
  • Reader Launcher Application
  • Etikettendruckerei
  • Efficient To-Do List Free
  • Efficient To-Do List Free

Chuyển đổi file .ETD

File .ETD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *