ETE File

? Cách mở file .ETE? Những phần mềm mở file .ETE và sửa file lỗi. Convert N/A ETE file sang định dạng khác.

.ETE File Extension

   
File name ETE File
File Type Exam Testing Engine File
Nhà phát triển Vumingo
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (55 Bình chọn)

File .ETE là file gì?

ETE là Data Files - Exam Testing Engine File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Vumingo.

tập tin một ETE là một kỳ thi được tạo ra với Vumingo thi Kiểm tra Engine, một chương trình dùng để tạo, chỉnh sửa và dự thi thực hành. Nó chứa một hoặc nhiều câu hỏi với các tùy chọn câu trả lời và cũng có thể bao gồm hình ảnh nhúng. file ETE hỗ trợ nhiều loại hình câu hỏi, chẳng hạn như điền vào chỗ trống, trắc nghiệm, thả và kết nối, kéo và thả, và điểm nóng

What is a ETE file?

An ETE file is an exam created with Vumingo Exam Testing Engine, a program used to create, edit, and take practice exams. It contains one or more questions with answer options and may also include embedded images. ETE files support various types of questions, such as fill in the blank, multiple choice, drop and connect, drag and drop, and hot spot

Cách mở .ETE file

Để mở file .ETE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ETE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ETE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ETE do người dùng đóng góp.

  • VCEConvert.com ETE to PDF
  • Vumingo Exam Testing Engine
  • Vumingo Exam Testing Engine
  • eTutor EDITOR

Chuyển đổi file .ETE

File .ETE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *