ETF File

? Cách mở file .ETF? Những phần mềm mở file .ETF và sửa file lỗi. Convert N/A ETF file sang định dạng khác.

.ETF File Extension

   
File name ETF File
File Type ENIGMA Transportable File
Nhà phát triển MakeMusic
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .ETF là file gì?

ETF là Text Files - ENIGMA Transportable File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakeMusic.

định dạng văn bản dựa trên xuất khẩu bởi Finale và các chương trình MakeMusic khác; tương tự như một ký hiệu âm nhạc Finale (.MUS) tập tin, nhưng chứa dữ liệu được mã hóa dưới dạng văn bản thay vì nhị phân; được thiết kế để gửi các file Finale qua e-mail để họ không bị hỏng.

What is a ETF file?

Text-based format exported by Finale and other MakeMusic programs; similar to a Finale music notation (.MUS) file, but contains data encoded as text instead of binary; designed for sending Finale files over e-mail so they don't get corrupted.

Cách mở .ETF file

Để mở file .ETF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ETF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ETF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ETF do người dùng đóng góp.

  • MakeMusic SmartMusic
  • MakeMusic Finale
  • MakeMusic Finale
  • Finale PrintMusic
  • Finale Allegro
  • Finale SongWriter
  • Finale SongWriter

Chuyển đổi file .ETF

File .ETF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *