ETFF File

ETFF là Settings Files - Encrypt4all Theme File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Encrypt4all Software.

.ETFF File Extension

   
File name ETFF File
File Type Encrypt4all Theme File
Nhà phát triển Encrypt4all Software
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ETFF là file gì?

ETFF là Settings Files - Encrypt4all Theme File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Encrypt4all Software.

Tập tin được tạo ra bởi Encrypt4all Theme Maker, một chương trình được sử dụng để tạo ra chủ đề cho các phần mềm mã hóa tập tin Encrypt4all; chứa các tùy chọn màu sắc cho các yếu tố khác nhau giao diện người dùng, chẳng hạn như thanh công cụ, thanh trạng thái, hộp văn bản, và hộp combo.

What is a ETFF file?

File created by Encrypt4all Theme Maker, a program used for creating themes for the Encrypt4all file encryption software; contains color settings for different user interface elements, such as the toolbar, status bar, text boxes, and combo boxes.

Phần mềm mở file .ETFF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ETFF do filegi.com tổng hợp.

  • Encrypt4all Software Encrypt4all Theme Maker
  • Encrypt4all Software Encrypt4all
  • Encrypt4all Software Encrypt4all

Chuyển đổi file .ETFF

           

File .ETFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *