ETFF File

? Cách mở file .ETFF? Những phần mềm mở file .ETFF và sửa file lỗi. Convert Binary ETFF file sang định dạng khác.

.ETFF File Extension

   
File name ETFF File
File Type Encrypt4all Theme File
Nhà phát triển Encrypt4all Software
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ETFF là file gì?

ETFF là Settings Files - Encrypt4all Theme File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Encrypt4all Software.

Tập tin được tạo ra bởi Encrypt4all Theme Maker, một chương trình được sử dụng để tạo ra chủ đề cho các phần mềm mã hóa tập tin Encrypt4all; chứa các tùy chọn màu sắc cho các yếu tố khác nhau giao diện người dùng, chẳng hạn như thanh công cụ, thanh trạng thái, hộp văn bản, và hộp combo.

What is a ETFF file?

File created by Encrypt4all Theme Maker, a program used for creating themes for the Encrypt4all file encryption software; contains color settings for different user interface elements, such as the toolbar, status bar, text boxes, and combo boxes.

Cách mở .ETFF file

Để mở file .ETFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ETFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ETFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ETFF do người dùng đóng góp.

  • Encrypt4all Software Encrypt4all Theme Maker
  • Encrypt4all Software Encrypt4all
  • Encrypt4all Software Encrypt4all

Chuyển đổi file .ETFF

File .ETFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *