EWP File

? Cách mở file .EWP? Những phần mềm mở file .EWP và sửa file lỗi. Convert Text EWP file sang định dạng khác.

.EWP File Extension

   
File name EWP File
File Type Ewisoft Website Project File
Nhà phát triển Ewisoft
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .EWP là file gì?

EWP là Web Files - Ewisoft Website Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Ewisoft.

dự án trang web được tạo bởi Ewisoft Website Builder, một ứng dụng thiết kế web template-driven; lưu trong văn bản đơn giản và chứa một tham chiếu đến một tập tin cơ sở dữ liệu nhị phân đó lưu trữ tất cả thông tin cho dự án; sử dụng để lưu tiến trình phát triển Web.

What is a EWP file?

Website project created by Ewisoft Website Builder, a template-driven Web design application; saved in plain text and contains a reference to a binary database file that stores all information for the project; used for saving Web development progress.

Cách mở .EWP file

Để mở file .EWP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EWP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EWP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EWP do người dùng đóng góp.

  • Ewisoft Website Builder
  • Ewisoft WebBuilder
  • Ewisoft WebBuilder
  • Media Player Classic
  • Easy Website Pro
  • Ewisoft Website Builder
  • Ewisoft Website Builder

Chuyển đổi file .EWP

File .EWP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *