EWPRJ File

EWPRJ là Settings Files - Ultiboard Layout Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

.EWPRJ File Extension

   
File name EWPRJ File
File Type Ultiboard Layout Project
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .EWPRJ là file gì?

EWPRJ là Settings Files - Ultiboard Layout Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

tập tin một EWPRJ là một dự án được sử dụng bởi các chương trình Ultiboard và Printed Circuit Board khác (PCBs). Nó chứa một bố trí của một thiết kế PCB, trong đó bao gồm các thành phần như điện trở hoặc tụ, và các kết nối của họ.

What is a EWPRJ file?

An EWPRJ file is a project used by Ultiboard and other Printed Circuit Board (PCBs) programs. It contains a layout of a PCB design, which includes components such as resistors or capacitors, and their connections.

Phần mềm mở file .EWPRJ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EWPRJ do filegi.com tổng hợp.

  • National Instruments Circuit Design Suite
  • Electronics Workbench Ultiboard
  • Electronics Workbench Ultiboard
  • Electronics Workbench

Chuyển đổi file .EWPRJ

           

File .EWPRJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *