EWPRJ File

? Cách mở file .EWPRJ? Những phần mềm mở file .EWPRJ và sửa file lỗi. Convert N/A EWPRJ file sang định dạng khác.

.EWPRJ File Extension

   
File name EWPRJ File
File Type Ultiboard Layout Project
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .EWPRJ là file gì?

EWPRJ là Settings Files - Ultiboard Layout Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

tập tin một EWPRJ là một dự án được sử dụng bởi các chương trình Ultiboard và Printed Circuit Board khác (PCBs). Nó chứa một bố trí của một thiết kế PCB, trong đó bao gồm các thành phần như điện trở hoặc tụ, và các kết nối của họ.

What is a EWPRJ file?

An EWPRJ file is a project used by Ultiboard and other Printed Circuit Board (PCBs) programs. It contains a layout of a PCB design, which includes components such as resistors or capacitors, and their connections.

Cách mở .EWPRJ file

Để mở file .EWPRJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EWPRJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EWPRJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EWPRJ do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Circuit Design Suite
  • Electronics Workbench Ultiboard
  • Electronics Workbench Ultiboard
  • Electronics Workbench

Chuyển đổi file .EWPRJ

File .EWPRJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *