EXC File

? Cách mở file .EXC? Những phần mềm mở file .EXC và sửa file lỗi. Convert Binary EXC file sang định dạng khác.

.EXC File Extension

   
File name EXC File
File Type 1Black & White Zone File
Nhà phát triển Lionhead Studios
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .EXC là file gì?

EXC là Game Files - 1Black & White Zone File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lionhead Studios.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Black & White, một một trò chơi chiến lược, nơi người chơi đóng vai trò như các vị thần và các làng kiểm soát của nhân dân; lưu trữ thông tin cho một khu vực, đó là một mức độ cho các trò chơi; nằm trong thư mục Data Zones trong một cài đặt Đen và Trắng.

What is a EXC file?

Game data file used by Black & White, a a strategy game where players act as gods and control villages of people; stores information for a zone, which is a level for the game; located in the DataZones directory within a Black and White installation.

Cách mở .EXC file

Để mở file .EXC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXC do người dùng đóng góp.

  • Lionhead Studios Black and White
  • PSPad
  • PSPad
  • EditPad Pro
  • Win32Pad
  • Notepad2
  • Notepad2

Chuyển đổi file .EXC

File .EXC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *