EXD File

? Cách mở file .EXD? Những phần mềm mở file .EXD và sửa file lỗi. Convert Binary EXD file sang định dạng khác.

.EXD File Extension

   
File name EXD File
File Type Control Information Cache File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (13 Bình chọn)

File .EXD là file gì?

EXD là Misc Files - Control Information Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Cửa hàng lưu trữ thông tin về một điều khiển đã được đưa vào một tài liệu Microsoft Office; cho phép điều khiển bổ sung để được bổ sung trong thời gian ngắn; trong Microsoft Office 2000, các tập tin EXD được lưu trữ trong các thư mục sau:

What is a EXD file?

Stores cached information about a control that has been inserted into an Microsoft Office document; allows additional controls to be added in less time; in Microsoft Office 2000, the EXD files are stored in the following folders:

Cách mở .EXD file

Để mở file .EXD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXD do người dùng đóng góp.

  • Pinnacle Expression
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Adobe PageMaker
  • Media Player Classic
  • Testbase Key Stage Mathematics
  • Testbase Key Stage Mathematics

Chuyển đổi file .EXD

File .EXD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *