EXE File

? Cách mở file .EXE? Những phần mềm mở file .EXE và sửa file lỗi. Convert Binary EXE file sang định dạng khác.

.EXE File Extension

   
File name EXE File
File Type 1Windows Executable File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3547 Bình chọn)

File .EXE là file gì?

EXE là Executable Files - 1Windows Executable File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin EXE chứa một chương trình thực thi cho Windows. EXE là viết tắt của "thực thi", và nó là phần mở rộng tập tin tiêu chuẩn được sử dụng bởi các chương trình Windows. Đối với nhiều người sử dụng Windows, các file EXE là đồng nghĩa với các chương trình Windows, làm cho ".exe" một trong hầu hết các phần mở rộng tập tin dễ nhận biết.

What is a EXE file?

An EXE file contains an executable program for Windows. EXE is short for "executable," and it is the standard file extension used by Windows programs. For many Windows users, EXE files are synonymous with Windows programs, making ".exe" one of the most recognizable file extensions.

Cách mở .EXE file

Để mở file .EXE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXE do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .EXE

File .EXE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *