EXE1 File

EXE1 là Executable Files - Renamed EXE File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

.EXE1 File Extension

   
File name EXE1 File
File Type Renamed EXE File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (64 Bình chọn)

File .EXE1 là file gì?

EXE1 là Executable Files - Renamed EXE File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Windows thực thi (.EXE) tập tin đổi tên để nó không thể chạy natively trong Windows bằng cách nhấp đúp vào tập tin; có thể được sử dụng bởi các trình cài đặt phần mềm khi các nhà phát triển không muốn người dùng có thể chạy tập tin thực thi.

What is a EXE1 file?

Windows executable (.EXE) file renamed so that it cannot be run natively in Windows by double-clicking the file; can be used by software installers when the developer doesn't want users to be able to run the executable.

Phần mềm mở file .EXE1

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXE1 do filegi.com tổng hợp.

  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .EXE1

           

File .EXE1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *