EXE1 File

? Cách mở file .EXE1? Những phần mềm mở file .EXE1 và sửa file lỗi. Convert Binary EXE1 file sang định dạng khác.

.EXE1 File Extension

   
File name EXE1 File
File Type Renamed EXE File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (64 Bình chọn)

File .EXE1 là file gì?

EXE1 là Executable Files - Renamed EXE File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Windows thực thi (.EXE) tập tin đổi tên để nó không thể chạy natively trong Windows bằng cách nhấp đúp vào tập tin; có thể được sử dụng bởi các trình cài đặt phần mềm khi các nhà phát triển không muốn người dùng có thể chạy tập tin thực thi.

What is a EXE1 file?

Windows executable (.EXE) file renamed so that it cannot be run natively in Windows by double-clicking the file; can be used by software installers when the developer doesn't want users to be able to run the executable.

Cách mở .EXE1 file

Để mở file .EXE1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXE1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXE1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXE1 do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .EXE1

File .EXE1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *