EXM File

? Cách mở file .EXM? Những phần mềm mở file .EXM và sửa file lỗi. Convert XML EXM file sang định dạng khác.

.EXM File Extension

   
File name EXM File
File Type Boson Exam File
Nhà phát triển Boson Holdings
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .EXM là file gì?

EXM là Data Files - Boson Exam File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Boson Holdings.

File được tạo ra bởi Boson thi Môi trường, một chương trình được sử dụng bởi các chuyên gia CNTT để chuẩn bị cho các bài kiểm tra cấp chứng chỉ CNTT; tiết kiệm các kết quả của một bài kiểm tra thực hành phân loại; cho phép các kết quả thi phải được lưu trữ và sao chép giữa các máy tính để xem xét.

What is a EXM file?

File created by Boson Exam Environment, a program used by IT professionals for preparing for IT certification tests; saves the results of a graded practice exam; allows the exam results to be stored and copied between computers for review.

Cách mở .EXM file

Để mở file .EXM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • RapidPlayer Unicode
  • RapidPlayer Unicode
  • Bookmark LLC Exam Guide

Chuyển đổi file .EXM

File .EXM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *