EXM File

EXM là Data Files - Boson Exam File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Boson Holdings.

.EXM File Extension

   
File name EXM File
File Type Boson Exam File
Nhà phát triển Boson Holdings
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .EXM là file gì?

EXM là Data Files - Boson Exam File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Boson Holdings.

File được tạo ra bởi Boson thi Môi trường, một chương trình được sử dụng bởi các chuyên gia CNTT để chuẩn bị cho các bài kiểm tra cấp chứng chỉ CNTT; tiết kiệm các kết quả của một bài kiểm tra thực hành phân loại; cho phép các kết quả thi phải được lưu trữ và sao chép giữa các máy tính để xem xét.

What is a EXM file?

File created by Boson Exam Environment, a program used by IT professionals for preparing for IT certification tests; saves the results of a graded practice exam; allows the exam results to be stored and copied between computers for review.

Phần mềm mở file .EXM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXM do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • RapidPlayer Unicode
  • RapidPlayer Unicode
  • Bookmark LLC Exam Guide

Chuyển đổi file .EXM

           

File .EXM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *