EXO File

? Cách mở file .EXO? Những phần mềm mở file .EXO và sửa file lỗi. Convert N/A EXO file sang định dạng khác.

.EXO File Extension

   
File name EXO File
File Type YouTube Video Chunk File
Nhà phát triển Google
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (124 Bình chọn)

File .EXO là file gì?

EXO là Video Files - YouTube Video Chunk File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Google.

tập tin một EXO là một tập tin video được lưu trong định dạng EXO và được sử dụng bởi ứng dụng YouTube dành cho Android. Nó lưu trữ một đoạn, hoặc phân khúc, trong một đoạn video được tải về từ ứng dụng YouTube để phát lại ngoại tuyến. file EXO sẽ tự động được chắp ghép với khối EXO khác của toàn bộ video bằng ứng dụng YouTube để được chơi.

What is a EXO file?

An EXO file is a video file saved in the EXO format and is used by the YouTube application for Android. It stores a chunk, or segment, of a video downloaded from the YouTube app for offline playback. EXO files are automatically pieced together with other EXO chunks of the whole video by the YouTube app in order to be played.

Cách mở .EXO file

Để mở file .EXO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXO do người dùng đóng góp.

  • YouTube

Chuyển đổi file .EXO

File .EXO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *