EXOPC File

EXOPC là Executable Files - ExoPC Application, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ExoPC.

.EXOPC File Extension

   
File name EXOPC File
File Type ExoPC Application
Nhà phát triển ExoPC
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .EXOPC là file gì?

EXOPC là Executable Files - ExoPC Application, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ExoPC.

Hồ sơ được tạo ra cho các ExoPC Slate, một netbook dựa trên Windows sử dụng để duyệt Web và phát lại nội dung đa phương tiện; lưu trữ tất cả các file ứng dụng trong một kho lưu trữ; sử dụng cho các loại ứng dụng, bao gồm cả trò chơi và các vật dụng máy tính để bàn.

What is a EXOPC file?

Application file created for the ExoPC Slate, a Windows-based netbook used to browse the Web and playback multimedia content; stores all application files in an archive; used for various kinds of applications, including games and desktop widgets.

Phần mềm mở file .EXOPC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXOPC do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .EXOPC

           

File .EXOPC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *