EXP File

EXP là Developer Files - 1Symbols Export File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.EXP File Extension

   
File name EXP File
File Type 1Symbols Export File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (37 Bình chọn)

File .EXP là file gì?

EXP là Developer Files - 1Symbols Export File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi IDE và trình biên dịch phát triển phần mềm khác nhau; cửa hàng bảng biểu tượng dữ liệu, đó là thông tin về dữ liệu và chức năng của chương trình; sử dụng để liên kết thông tin chương trình để chương trình khác, chẳng hạn như một trình gỡ lỗi.

What is a EXP file?

Developer file used by various software development IDEs and compilers; stores symbol table data, which is information about a program's data and functions; used for linking program information to another program, such as a debugger.

Phần mềm mở file .EXP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXP do filegi.com tổng hợp.

  • LaunchAnywhere
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • 5DEmbroidery
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player

Chuyển đổi file .EXP

           

File .EXP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *