EXP File

? Cách mở file .EXP? Những phần mềm mở file .EXP và sửa file lỗi. Convert Text EXP file sang định dạng khác.

.EXP File Extension

   
File name EXP File
File Type 1Symbols Export File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (37 Bình chọn)

File .EXP là file gì?

EXP là Developer Files - 1Symbols Export File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi IDE và trình biên dịch phát triển phần mềm khác nhau; cửa hàng bảng biểu tượng dữ liệu, đó là thông tin về dữ liệu và chức năng của chương trình; sử dụng để liên kết thông tin chương trình để chương trình khác, chẳng hạn như một trình gỡ lỗi.

What is a EXP file?

Developer file used by various software development IDEs and compilers; stores symbol table data, which is information about a program's data and functions; used for linking program information to another program, such as a debugger.

Cách mở .EXP file

Để mở file .EXP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXP do người dùng đóng góp.

  • LaunchAnywhere
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • 5DEmbroidery
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player

Chuyển đổi file .EXP

File .EXP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *