EXPORTEDFAVORITES File

? Cách mở file .EXPORTEDFAVORITES? Những phần mềm mở file .EXPORTEDFAVORITES và sửa file lỗi. Convert Binary EXPORTEDFAVORITES file sang định dạng khác.

.EXPORTEDFAVORITES File Extension

   
File name EXPORTEDFAVORITES File
File Type Transmit Exported Favorites File
Nhà phát triển Panic
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .EXPORTEDFAVORITES là file gì?

EXPORTEDFAVORITES là Data Files - Transmit Exported Favorites File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Panic.

Tập tin được tạo ra bởi Transmit, FTP và SFTP chương trình dành cho Mac; tiết kiệm yêu thích xuất khẩu của người dùng (thông tin đăng nhập từ xa) trong một, định dạng độc quyền mã hóa để bảo vệ các tập tin thông tin đăng nhập nhạy cảm; có thể được nhập khẩu vào một Transmit sao chép chuyển mục yêu thích.

What is a EXPORTEDFAVORITES file?

File created by Transmit, an FTP and SFTP program for Mac; saves the user's exported favorites (remote logins) in an encrypted, proprietary format so that the file protects sensitive login information; can be imported into another Transmit copy to transfer the favorites.

Cách mở .EXPORTEDFAVORITES file

Để mở file .EXPORTEDFAVORITES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXPORTEDFAVORITES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXPORTEDFAVORITES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXPORTEDFAVORITES do người dùng đóng góp.

  • Panic Transmit

Chuyển đổi file .EXPORTEDFAVORITES

File .EXPORTEDFAVORITES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *