EXPORTEDUI File

EXPORTEDUI là Settings Files - Microsoft Office Exported UI Customization File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

.EXPORTEDUI File Extension

   
File name EXPORTEDUI File
File Type Microsoft Office Exported UI Customization File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .EXPORTEDUI là file gì?

EXPORTEDUI là Settings Files - Microsoft Office Exported UI Customization File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tùy biến tập tin được sử dụng bởi Microsoft Office, một bộ tài liệu sản xuất làm việc; chứa mã XML tùy ribbons trong Microsoft Office; xuất khẩu định dạng dễ dàng các tab phần tùy chỉnh, các lệnh, các nhóm, vv tạo nên Microsoft Office UI với những người dùng khác.

What is a EXPORTEDUI file?

Customization file used by Microsoft Office, a work document production suite; contains XML code that customizes ribbons in Microsoft Office; exported format to easily share custom tabs, commands, groups, etc. that make up the Microsoft Office UI with other users.

Phần mềm mở file .EXPORTEDUI

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXPORTEDUI do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Office 2019

Chuyển đổi file .EXPORTEDUI

           

File .EXPORTEDUI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *