EXPORTEDUI File

? Cách mở file .EXPORTEDUI? Những phần mềm mở file .EXPORTEDUI và sửa file lỗi. Convert XML EXPORTEDUI file sang định dạng khác.

.EXPORTEDUI File Extension

   
File name EXPORTEDUI File
File Type Microsoft Office Exported UI Customization File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .EXPORTEDUI là file gì?

EXPORTEDUI là Settings Files - Microsoft Office Exported UI Customization File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tùy biến tập tin được sử dụng bởi Microsoft Office, một bộ tài liệu sản xuất làm việc; chứa mã XML tùy ribbons trong Microsoft Office; xuất khẩu định dạng dễ dàng các tab phần tùy chỉnh, các lệnh, các nhóm, vv tạo nên Microsoft Office UI với những người dùng khác.

What is a EXPORTEDUI file?

Customization file used by Microsoft Office, a work document production suite; contains XML code that customizes ribbons in Microsoft Office; exported format to easily share custom tabs, commands, groups, etc. that make up the Microsoft Office UI with other users.

Cách mở .EXPORTEDUI file

Để mở file .EXPORTEDUI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXPORTEDUI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXPORTEDUI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXPORTEDUI do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office 2019

Chuyển đổi file .EXPORTEDUI

File .EXPORTEDUI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *