EXR File

? Cách mở file .EXR? Những phần mềm mở file .EXR và sửa file lỗi. Convert Binary EXR file sang định dạng khác.

.EXR File Extension

   
File name EXR File
File Type OpenEXR Image
Nhà phát triển Industrial Light & Magic
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (25 Bình chọn)

File .EXR là file gì?

EXR là Raster Image Files - OpenEXR Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Industrial Light & Magic.

hình ảnh raster được lưu trữ trong các định dạng OpenEXR, một động tầm cao (HDR) định dạng tập tin hình ảnh được phát triển bởi Industrial Light & Magic; hỗ trợ hình ảnh nhiều lớp, lossy và lossless nén, và 16-bit và 32-bit pixel; sử dụng để lưu trữ hình ảnh raster sâu sắc đối với đồ họa chất lượng cao; được sử dụng bởi đồ họa raster biên tập chương trình và các ứng dụng hình ảnh.

What is a EXR file?

Raster image stored in the OpenEXR format, a high dynamic-range (HDR) image file format developed by Industrial Light & Magic; supports multi-layer images, lossy and lossless compression, and 16-bit and 32-bit pixels; used for storing deep raster images for high-quality graphics; used by raster graphics editing programs and imaging applications.

Cách mở .EXR file

Để mở file .EXR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXR do người dùng đóng góp.

  • IrfanView
  • Pixillion Image Converter
  • Pixillion Image Converter
  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Extended
  • Ashampoo Photo Commander
  • Ashampoo Photo Commander

Chuyển đổi file .EXR

File .EXR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *