EXS File

? Cách mở file .EXS? Những phần mềm mở file .EXS và sửa file lỗi. Convert N/A EXS file sang định dạng khác.

.EXS File Extension

   
File name EXS File
File Type 1Blades of Exile Scenario
Nhà phát triển Spiderweb Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .EXS là file gì?

EXS là Game Files - 1Blades of Exile Scenario, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Spiderweb Software.

Kịch bản được tạo ra cho Blades of Exile, một trò chơi nhập vai cũ cho Mac và Windows hệ thống; chứa một bản đồ và nhiệm vụ dữ liệu cho một mức độ cụ thể; có thể được bao gồm trong các trò chơi hoặc tạo ra bằng cách sử dụng tiện ích hội thảo Blades of Exile Kịch bản.

What is a EXS file?

Scenario created for Blades of Exile, an older role-playing game for Mac and Windows systems; contains a map and mission data for a specific level; may be included with the game or created using a Blades of Exile Scenario workshop utility.

Cách mở .EXS file

Để mở file .EXS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXS do người dùng đóng góp.

  • Blades of Exile
  • Translator Free
  • Translator Free
  • Media Player Classic
  • Native Instruments Kontakt
  • Modio
  • Modio

Chuyển đổi file .EXS

File .EXS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *