F File

? Cách mở file .F? Những phần mềm mở file .F và sửa file lỗi. Convert N/A F file sang định dạng khác.

.F File Extension

   
File name F File
File Type 1Freeze Compressed File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (21 Bình chọn)

File .F là file gì?

F là Compressed Files - 1Freeze Compressed File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Unix tài liệu nén với "đóng băng" chương trình nén tập tin; một phần của gói tiện ích đóng băng / tan / FCAT nén; đã hầu như được thay thế bằng bộ zip GNU bao gồm gzip, gunzip và zcat.

What is a F file?

Unix file archive compressed with the "freeze" file compression program; part of the freeze/melt/fcat compression utilities package; has mostly been replaced by the GNU zip suite that includes gzip, gunzip, and zcat.

Cách mở .F file

Để mở file .F click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .F bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .F

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .F do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • CodeBlocks
  • CodeBlocks
  • Fortran Builder
  • Open Watcom
  • Notepad++
  • Notepad++

Chuyển đổi file .F

File .F có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *