F04 File

? Cách mở file .F04? Những phần mềm mở file .F04 và sửa file lỗi. Convert Text F04 file sang định dạng khác.

.F04 File Extension

   
File name F04 File
File Type Nastran Execution Summary File
Nhà phát triển MSC Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .F04 là file gì?

F04 là Data Files - Nastran Execution Summary File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MSC Software.

Tóm tắt tập tin được tạo ra bởi MSC Nastran, một ứng dụng cho phép bạn để kiểm tra tính toàn vẹn của cấu trúc khác nhau như tàu vũ trụ hoặc các tòa nhà; chứa thông tin chi tiết về lịch sử thời gian của công việc thực hiện và cấp phát bộ nhớ như thống kê sử dụng đĩa trong Nastran; hữu ích khi cố gắng để gỡ lỗi một kết quả.

What is a F04 file?

Summary file created by MSC Nastran, an application that enables you to test the integrity of different structures such as spacecraft or buildings; contains information detailing the time history of executed jobs and allocated memory such as disk usage statistics in Nastran; helpful when attempting to debug a result.

Cách mở .F04 file

Để mở file .F04 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .F04 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .F04

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .F04 do người dùng đóng góp.

  • Embird
  • WISO Sparbuch
  • WISO Sparbuch

Chuyển đổi file .F04

File .F04 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *