F2K File

? Cách mở file .F2K? Những phần mềm mở file .F2K và sửa file lỗi. Convert Text F2K file sang định dạng khác.

.F2K File Extension

   
File name F2K File
File Type Fortran Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .F2K là file gì?

F2K là Developer Files - Fortran Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Hồ F2K là một tập tin mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình Fortran. Các tập tin có thể là một mô-đun chương trình hoặc toàn bộ chương trình và có thể được biên dịch để tạo ra một tập tin .EXE. Nó tương tự như các .F90 và .F95 file định dạng miễn phí.

What is a F2K file?

An F2K file is a source code file written in the Fortran programming language. The file may be a program module or an entire program and can be compiled to generate an .EXE file. It is similar to the .F90 and .F95 free format files.

Cách mở .F2K file

Để mở file .F2K click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .F2K bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .F2K

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .F2K do người dùng đóng góp.

  • Absoft Pro Fortran
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus

Chuyển đổi file .F2K

File .F2K có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *