F2R File

? Cách mở file .F2R? Những phần mềm mở file .F2R và sửa file lỗi. Convert N/A F2R file sang định dạng khác.

.F2R File Extension

   
File name F2R File
File Type Farandole Linear Module File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .F2R là file gì?

F2R là Audio Files - Farandole Linear Module File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Hồ F2R là một tập tin mô-đun tạo ra bởi một lối khiêu vủ Linear, một chương trình theo dõi âm thanh. Nó được lưu trong bộ theo dõi âm nhạc định dạng mô-đun âm thanh một lối khiêu vủ, mà lưu trữ dữ liệu nhạc, chẳng hạn như các mẫu âm thanh và các mẫu lưu ý.

What is a F2R file?

An F2R file is a module file created by Farandole Linear, an audio tracking program. It is saved in the Farandole tracker music module audio format, which stores music data, such as sound samples and note patterns.

Cách mở .F2R file

Để mở file .F2R click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .F2R bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .F2R

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .F2R do người dùng đóng góp.

  • FMJ-Software Awave Studio

Chuyển đổi file .F2R

File .F2R có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *