F4V File

? Cách mở file .F4V? Những phần mềm mở file .F4V và sửa file lỗi. Convert Binary F4V file sang định dạng khác.

.F4V File Extension

   
File name F4V File
File Type Flash MP4 Video File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (81 Bình chọn)

File .F4V là file gì?

F4V là Video Files - Flash MP4 Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

định dạng container video được sử dụng bởi Adobe Flash; dựa trên định dạng MP4 ISO, mà là dựa trên các định dạng container Apple QuickTime; theo quy định của tiêu chuẩn ISO / IEC 14.496-12 như một định dạng cơ sở phương tiện truyền thông tập tin; được hỗ trợ bởi Flash Player Cập nhật 3 (9,0,115,0) và cao hơn.

What is a F4V file?

Video container format used by Adobe Flash; based on the ISO MP4 format, which is based on the Apple QuickTime container format; specified by ISO/IEC 14496-12 as a base media file format; supported by Flash Player Update 3 (9,0,115,0) and higher.

Cách mở .F4V file

Để mở file .F4V click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .F4V bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .F4V

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .F4V do người dùng đóng góp.

  • J2 Interactive MX Player
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Adobe Flash Player
  • Adobe Flash Professional CC
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player

Chuyển đổi file .F4V

File .F4V có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert f4v to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *