YDL File

? Cách mở file .YDL? Những phần mềm mở file .YDL và sửa file lỗi. Convert Binary YDL file sang định dạng khác.

.YDL File Extension

   
File name YDL File
File Type PowerFlip YAODL 3D Image File
Nhà phát triển Silicon Graphics
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .YDL là file gì?

YDL là 3D Image Files - PowerFlip YAODL 3D Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Silicon Graphics.

mô hình 3D được sử dụng bởi PowerFlip, một chương trình dùng để xem và xoay mô hình ba chiều; có thể bao gồm đa giác, quad-mắt lưới, NURBS, tọa độ texture, và tài sản đối tượng; hỗ trợ màu sắc cho các đối tượng, khía cạnh, và đỉnh.

What is a YDL file?

3D model used by PowerFlip, a program used to view and rotate three-dimensional models; may include polygons, quad-meshes, NURBS, texture coordinates, and object properties; supports colors for objects, facets, and vertices.

Cách mở .YDL file

Để mở file .YDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YDL do người dùng đóng góp.

  • YAMAHA THR Editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .YDL

File .YDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *