FRM File

? Cách mở file .FRM? Những phần mềm mở file .FRM và sửa file lỗi. Convert N/A FRM file sang định dạng khác.

.FRM File Extension

   
File name FRM File
File Type 1Form File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (37 Bình chọn)

File .FRM là file gì?

FRM là Misc Files - 1Form File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một file FRM chứa một hình thức có thể đã được tạo ra bởi một loạt các chương trình, chẳng hạn như Microsoft Visual Studio hoặc Adobe FrameMaker. Nó thường được sử dụng để xác định các lĩnh vực trong bảng và nó cũng có thể lưu trữ dữ liệu cơ sở dữ liệu, tùy thuộc vào định dạng.

What is a FRM file?

An FRM file contains a form that may have been created by a variety of programs, such as Microsoft Visual Studio or Adobe FrameMaker. It is typically used to define fields within tables and it may also store database data, depending on the format.

Cách mở .FRM file

Để mở file .FRM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRM do người dùng đóng góp.

  • WordPerfect
  • Visual Basic
  • Visual Basic
  • Pro/ENGINEER
  • Corel Painter
  • Corel Painter Essentials
  • Corel Painter Essentials

Chuyển đổi file .FRM

File .FRM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *