YDK File

? Cách mở file .YDK? Những phần mềm mở file .YDK và sửa file lỗi. Convert Text YDK file sang định dạng khác.

.YDK File Extension

   
File name YDK File
File Type Yu-Gi-Oh! Deck File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (23 Bình chọn)

File .YDK là file gì?

YDK là Game Files - Yu-Gi-Oh! Deck File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một YDK chứa Yu-Gi-Oh! boong được sử dụng bởi nhiều Yu-Gi-Oh! thẻ dueling chương trình, chẳng hạn như YGOPRO, YGOPRODeck, Duelingbook, và Yu-Gi-Oh! Dueling Nexus. Nó lưu trữ nhiều mật mã mà tương ứng với một cỗ bài chơi ảo trong Yu-Gi-Oh! trò chơi. Các Dueling trò chơi thẻ sau đó hiển thị thích hợp cuộc sống điểm, quầy, và các hiệu ứng cho các thẻ.

What is a YDK file?

A YDK file contains a Yu-Gi-Oh! deck used by various Yu-Gi-Oh! card dueling programs, such as YGOPRO, YGOPRODeck, Duelingbook, and Yu-Gi-Oh! Dueling Nexus. It stores multiple passcodes that correspond to a deck of virtual playing cards in the Yu-Gi-Oh! game. The card dueling game then displays the appropriate life points, counters, and effects for the cards.

Cách mở .YDK file

Để mở file .YDK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YDK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YDK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YDK do người dùng đóng góp.

  • Duelingbook
  • Yu-Gi-Oh! Dueling Nexus
  • Yu-Gi-Oh! Dueling Nexus
  • YGOPRODeck

Chuyển đổi file .YDK

File .YDK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *