F90 File

? Cách mở file .F90? Những phần mềm mở file .F90 và sửa file lỗi. Convert Text F90 file sang định dạng khác.

.F90 File Extension

   
File name F90 File
File Type Fortran 90 Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .F90 là file gì?

F90 là Developer Files - Fortran 90 Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin mã nguồn viết bằng 90 ngôn ngữ (F90) Fortran, một ngôn ngữ lập trình phù hợp cho máy tính số và khoa học; thường thay đổi nội dung với soạn thảo văn bản cung cấp làm nổi bật cú pháp; có thể là một mô-đun chương trình hoặc toàn bộ chương trình.

What is a F90 file?

Source code file written in the Fortran 90 (F90) language, a programming language suitable for numerical and scientific computing; often edited with text editors that provide syntax highlighting; can be a program module or an entire program.

Cách mở .F90 file

Để mở file .F90 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .F90 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .F90

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .F90 do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Absoft Pro Fortran
  • Intel Composer XE
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .F90

File .F90 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *