F95 File

? Cách mở file .F95? Những phần mềm mở file .F95 và sửa file lỗi. Convert Text F95 file sang định dạng khác.

.F95 File Extension

   
File name F95 File
File Type Fortran 95 Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .F95 là file gì?

F95 là Developer Files - Fortran 95 Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một file F95 là một tập tin mã nguồn viết bằng 95 ngôn ngữ (F95) Fortran, một ngôn ngữ lập trình máy tính số và khoa học. Các tập tin có thể là một mô-đun chương trình hoặc toàn bộ chương trình và có thể được biên dịch để tạo ra một tập tin .EXE.

What is a F95 file?

An F95 file is a source code file written in the Fortran 95 (F95) language, a numerical and scientific computing programming language. The file may be a program module or an entire program and can be compiled to generate an .EXE file.

Cách mở .F95 file

Để mở file .F95 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .F95 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .F95

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .F95 do người dùng đóng góp.

  • Absoft Pro Fortran
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Code::Blocks
  • Notepad++
  • FORCE
  • FORCE

Chuyển đổi file .F95

File .F95 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *