FA File

? Cách mở file .FA? Những phần mềm mở file .FA và sửa file lỗi. Convert N/A FA file sang định dạng khác.

.FA File Extension

   
File name FA File
File Type FASTA Formatted Sequence File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .FA là file gì?

FA là Data Files - FASTA Formatted Sequence File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa chuỗi hoặc acid nucleic (như ADN) hoặc thông tin chuỗi protein; định dạng bằng cách sử dụng định dạng .FASTA, có thể lưu trữ nhiều chuỗi trong một tập tin duy nhất; có thể được phân tích với các chương trình phần mềm lập trình tự ADN khác nhau.

What is a FA file?

Contains either nucleic acid sequence (such as DNA) or protein sequence information; formatted using the .FASTA format, which can store multiple sequences in a single file; may be analyzed with various DNA sequencing software programs.

Cách mở .FA file

Để mở file .FA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FA do người dùng đóng góp.

  • SnapGene Viewer
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Unipro UGENE
  • Media Player Classic
  • Java Platform SE
  • Java Platform SE

Chuyển đổi file .FA

File .FA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *