FAQ File

? Cách mở file .FAQ? Những phần mềm mở file .FAQ và sửa file lỗi. Convert N/A FAQ file sang định dạng khác.

.FAQ File Extension

   
File name FAQ File
File Type Frequently Asked Questions Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .FAQ là file gì?

FAQ là Text Files - Frequently Asked Questions Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa câu trả lời cho câu hỏi thường gặp về một chủ đề cụ thể; đôi khi gộp với các chương trình phần mềm và cập nhật phần mềm; có thể liệt kê các yêu cầu hệ thống, tính năng chương trình và hướng dẫn cài đặt.

What is a FAQ file?

Contains answers to frequently asked questions about a particular subject; sometimes included with software programs and software updates; may list the system requirements, program features, and installation instructions.

Cách mở .FAQ file

Để mở file .FAQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FAQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FAQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FAQ do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .FAQ

File .FAQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *