FAR File

? Cách mở file .FAR? Những phần mềm mở file .FAR và sửa file lỗi. Convert Binary FAR file sang định dạng khác.

.FAR File Extension

   
File name FAR File
File Type 1The Sims Archive File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (14 Bình chọn)

File .FAR là file gì?

FAR là Game Files - 1The Sims Archive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Electronic Arts.

tập tin Một FAR là một kho lưu trữ có chứa dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi The Sims, một trò chơi cuộc sống mô phỏng. Nó lưu trữ một bộ sưu tập của các đối tượng sử dụng trong trò chơi. file FAR được tham chiếu bởi The Sims trong gameplay và có thể giải nén và chỉnh sửa với các chương trình của bên thứ ba khác nhau.

What is a FAR file?

A FAR file is an archive that contains game data used by The Sims, a life-simulation game. It stores a collection of objects used within the game. FAR files are referenced by The Sims during gameplay and can be unpacked and edited with various third-party programs.

Cách mở .FAR file

Để mở file .FAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FAR do người dùng đóng góp.

  • Dragon UnPACKer
  • Electronic Arts The Sims
  • Electronic Arts The Sims
  • Winamp Pro
  • SHOUTcast Source DSP
  • ModPlug Player
  • ModPlug Player

Chuyển đổi file .FAR

File .FAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *