FBC File

? Cách mở file .FBC? Những phần mềm mở file .FBC và sửa file lỗi. Convert N/A FBC file sang định dạng khác.

.FBC File Extension

   
File name FBC File
File Type Family Tree Maker for DOS Backup File
Nhà phát triển Ancestry.com
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .FBC là file gì?

FBC là Backup Files - Family Tree Maker for DOS Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ancestry.com.

Nén sao lưu của một cây gia đình (.FTM) tập tin được tạo ra với Family Tree Maker cho hệ điều hành DOS; tạo ra như là một bản sao lưu trong trường hợp tập tin cây gia đình gốc bị mất hoặc bị hư hỏng; có thể được phục hồi bằng cách chọn "File → Khôi phục từ bản sao lưu" trong Family Tree Maker.

What is a FBC file?

Compressed backup of a family tree (.FTM) file created with Family Tree Maker for DOS; created as a backup in case the original family tree file is lost or damaged; can be restored by selecting "File→Restore From Backup" within Family Tree Maker.

Cách mở .FBC file

Để mở file .FBC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBC do người dùng đóng góp.

  • Software MacKiev Family Tree Maker
  • Familienstammbaum
  • Familienstammbaum
  • Family Archive Viewer

Chuyển đổi file .FBC

File .FBC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *