FBF File

? Cách mở file .FBF? Những phần mềm mở file .FBF và sửa file lỗi. Convert N/A FBF file sang định dạng khác.

.FBF File Extension

   
File name FBF File
File Type Free Backup Fix Backup File
Nhà phát triển Promosoft
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .FBF là file gì?

FBF là Backup Files - Free Backup Fix Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Promosoft.

lưu trữ sao lưu chứa các file và thư mục sao lưu sử dụng Fix sao lưu miễn phí; có thể chứa toàn bộ một bản sao lưu ổ cứng hoặc các tập tin và thư mục được lựa chọn; có thể được sử dụng để khôi phục các file bị hỏng hoặc dữ liệu bị mất do sự cố hệ thống.

What is a FBF file?

Backup archive containing files and folders backed up using Free Backup Fix; may contain an entire hard drive backup or selected files and folders; can be used to restore corrupt files or data lost due to a system crash.

Cách mở .FBF file

Để mở file .FBF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • FreeStyler
  • FreeStyler
  • Magic 3D Easy View

Chuyển đổi file .FBF

File .FBF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *