MAU File

? Cách mở file .MAU? Những phần mềm mở file .MAU và sửa file lỗi. Convert N/A MAU file sang định dạng khác.

.MAU File Extension

   
File name MAU File
File Type Media Attachment Unit
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .MAU là file gì?

MAU là Misc Files - Media Attachment Unit, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin một MAU là một tập tin đính kèm tập tin phương tiện truyền thông thực thi. Nó chứa một tập tin media và thường được gắn liền với email. file MAU có thể được sử dụng để lưu trữ nội dung độc hại vì vậy hãy chắc chắn để xác minh người gửi tập tin trước khi mở nó.

What is a MAU file?

An MAU file is an executable media file attachment. It contains a media file and is typically attached to emails. MAU files may be used to store malicious content so be sure to verify the sender of the file before opening it.

Cách mở .MAU file

Để mở file .MAU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAU do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Access
  • Access

Chuyển đổi file .MAU

File .MAU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *