MAV File

? Cách mở file .MAV? Những phần mềm mở file .MAV và sửa file lỗi. Convert N/A MAV file sang định dạng khác.

.MAV File Extension

   
File name MAV File
File Type Access View File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .MAV là file gì?

MAV là Database Files - Access View File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin shortcut được tạo ra bởi Microsoft Access, cơ sở dữ liệu chương trình máy tính để bàn quan hệ cho Windows; cửa hàng một truy vấn mà trả về kết quả như một bảng ảo; sử dụng để lưu một phím tắt quan điểm; có thể được mở bằng cách nhấp đúp vào tập tin.

What is a MAV file?

Shortcut file created by Microsoft Access, a relational database desktop program for Windows; stores a query that returns the results as a virtual table; used for saving a view shortcut; can be opened by double-clicking the file.

Cách mở .MAV file

Để mở file .MAV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAV do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Access 2019
  • Microsoft Access
  • Microsoft Access
  • MicrosoftR Access
  • Access

Chuyển đổi file .MAV

File .MAV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *