MAN File

? Cách mở file .MAN? Những phần mềm mở file .MAN và sửa file lỗi. Convert Text MAN file sang định dạng khác.

.MAN File Extension

   
File name MAN File
File Type Unix Manual
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (80 Bình chọn)

File .MAN là file gì?

MAN là Text Files - Unix Manual, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Trợ giúp tay (gọi là một "người đàn ông trang") được sử dụng bởi các tiện ích Unix Man, một chương trình dùng để xem tài liệu hướng dẫn; chứa thông tin về một lệnh Unix hoặc chức năng Unix khác; có thể được xem trong một vỏ unix bằng cách sử dụng lệnh man.

What is a MAN file?

Help manual (called a "man page") used by the Unix Man utility, a program used to view documentation; contains information about a Unix command or other Unix function; can be viewed within a unix shell using the man command.

Cách mở .MAN file

Để mở file .MAN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAN do người dùng đóng góp.

  • Pico
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft WordPad
  • text editor
  • Apple TextEdit
  • Apple TextEdit
  • GNU Emacs

Chuyển đổi file .MAN

File .MAN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *