MANI File

? Cách mở file .MANI? Những phần mềm mở file .MANI và sửa file lỗi. Convert Binary MANI file sang định dạng khác.

.MANI File Extension

   
File name MANI File
File Type Mine-imator Project File
Nhà phát triển Mine-imator
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (34 Bình chọn)

File .MANI là file gì?

MANI là Video Files - Mine-imator Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mine-imator.

Tập tin được tạo ra bởi Mine-imator, một chương trình sử dụng để làm hình ảnh động Minecraft; sử dụng như một tập tin dự án và có chứa các hình ảnh động thời gian cũng như những con quái vật, mặt hàng, và địa hình cho cảnh; có thể được xuất khẩu sang một video .AVI khi hoàn tất.

What is a MANI file?

File created by Mine-imator, a program used for making Minecraft animations; used as a project file and contains the animation timeline as well as the mobs, items, and terrain for the scene; can be exported to an .AVI video when complete.

Cách mở .MANI file

Để mở file .MANI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MANI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MANI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MANI do người dùng đóng góp.

  • Mine-imator
  • Movie Maker
  • Movie Maker

Chuyển đổi file .MANI

File .MANI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *