FBK File

? Cách mở file .FBK? Những phần mềm mở file .FBK và sửa file lỗi. Convert Binary FBK file sang định dạng khác.

.FBK File Extension

   
File name FBK File
File Type 1AutoCAD Civil 3D Field Book File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (12 Bình chọn)

File .FBK là file gì?

FBK là Data Files - 1AutoCAD Civil 3D Field Book File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

Tập tin được sử dụng bởi AutoCAD Civil 3D, một chương trình BIM (Building Information Modeling) được sử dụng cho thiết kế công trình dân dụng; lưu trong một dữ liệu điểm định dạng văn bản đơn giản và các cửa hàng đã quan sát; có thể được nhập khẩu vào một bản vẽ.

What is a FBK file?

File used by AutoCAD Civil 3D, a BIM (Building Information Modeling) program used for civil engineering design; saved in a plain text format and stores observed point data; can be imported into a drawing.

Cách mở .FBK file

Để mở file .FBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBK do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD Civil 3D 2020
  • Lenovo Fingerprint
  • Lenovo Fingerprint
  • Art Dabbler
  • Familienstammbaum
  • Family Archive Viewer
  • Family Archive Viewer

Chuyển đổi file .FBK

File .FBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *