FBL File

? Cách mở file .FBL? Những phần mềm mở file .FBL và sửa file lỗi. Convert N/A FBL file sang định dạng khác.

.FBL File Extension

   
File name FBL File
File Type 1CADfix Command Level Log File
Nhà phát triển TranscenData
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (16 Bình chọn)

File .FBL là file gì?

FBL là Text Files - 1CADfix Command Level Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TranscenData.

Đăng nhập tập tin được tạo ra bởi CADfix, sửa chữa tập tin CAD và chương trình sửa đổi; tạo ra khi một quá trình hàng loạt được điều hành; chứa thông tin về những thành công và các lỗi đã xảy ra trong quá trình này.

What is a FBL file?

Log file generated by CADfix, a CAD file repair and modification program; created when a batch process is run; contains information about successes and errors that took place during the process.

Cách mở .FBL file

Để mở file .FBL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • FlairBuilder
  • FlairBuilder
  • CimCAD / CimPack

Chuyển đổi file .FBL

File .FBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *