FBW File

? Cách mở file .FBW? Những phần mềm mở file .FBW và sửa file lỗi. Convert Binary FBW file sang định dạng khác.

.FBW File Extension

   
File name FBW File
File Type HP Recovery Manager Backup File
Nhà phát triển Hewlett Packard
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (6 Bình chọn)

File .FBW là file gì?

FBW là Backup Files - HP Recovery Manager Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Hewlett Packard.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi HP Recovery Manager, một chương trình sử dụng để sao lưu và khôi phục tập tin; chứa một kho lưu trữ các tập tin nén; thường được sử dụng để sao lưu và khôi phục tập tin cá nhân đến và đi từ phương tiện truyền thông bên ngoài.

What is a FBW file?

Backup file created by HP Recovery Manager, a program used to backup and restore files; contains an archive of compressed files; commonly used for backing up and restoring personal files to and from external media.

Cách mở .FBW file

Để mở file .FBW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBW do người dùng đóng góp.

  • HP Recovery Manager
  • Frame Builder Wizard
  • Frame Builder Wizard

Chuyển đổi file .FBW

File .FBW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *