FBX File

? Cách mở file .FBX? Những phần mềm mở file .FBX và sửa file lỗi. Convert N/A FBX file sang định dạng khác.

.FBX File Extension

   
File name FBX File
File Type Autodesk FBX Interchange File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (43 Bình chọn)

File .FBX là file gì?

FBX là 3D Image Files - Autodesk FBX Interchange File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

2D hay 3D vẽ được lưu trong định dạng Autodesk FBX; duy trì độ trung thực đầy đủ và chức năng của tập tin gốc và có thể được chế tác bằng nhiều chương trình; sử dụng để tạo khả năng tương tác giữa các ứng dụng 3D.

What is a FBX file?

2D or 3D drawing saved in the Autodesk FBX format; maintains the full fidelity and functionality of the original file and can be manipulated by multiple programs; used for creating interoperability between 3D applications.

Cách mở .FBX file

Để mở file .FBX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBX do người dùng đóng góp.

  • Cheetah3D
  • Autodesk Maya 2020
  • Autodesk Maya 2020
  • Autodesk 3ds Max 2020
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Autodesk FBX Converter
  • Autodesk FBX Converter
  • Roblox Studio
  • Microsoft Paint 3D

Chuyển đổi file .FBX

File .FBX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *