FBZ File

? Cách mở file .FBZ? Những phần mềm mở file .FBZ và sửa file lỗi. Convert N/A FBZ file sang định dạng khác.

.FBZ File Extension

   
File name FBZ File
File Type FlashBack Screen Recorder Movie
Nhà phát triển Blueberry
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .FBZ là file gì?

FBZ là Video Files - FlashBack Screen Recorder Movie, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blueberry.

Đã tạo phim với BB FlashBack, một chương trình ghi màn hình cho Windows; nắm bắt được các sự kiện trên màn hình trong quá trình ghi và có thể được kết hợp với những nội dung khác thêm vào bởi người sử dụng.

What is a FBZ file?

Movie created with BB FlashBack, a screen recorder program for Windows; captures the events on the screen during recording and can be combined with other content added by the user.

Cách mở .FBZ file

Để mở file .FBZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBZ do người dùng đóng góp.

  • Blueberry FlashBack Express
  • Blueberry FlashBack
  • Blueberry FlashBack
  • BB FlashBack Standard
  • Dragon UnPACKer
  • Hamster PDF Reader
  • Hamster PDF Reader

Chuyển đổi file .FBZ

File .FBZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *